Pojištění osob

Nikdo neví, co budoucnost přinese...

Ale určitě ví, že když mu přinesla rodinu a děti, je potřeba se o ně postarat. A to zejména v případě, kdyby se něco nečekaného přihodilo. Vhodně zvolená kombinace krytí rizik, která život přináší, Vaši spokojenost a klid výrazně zvýší.
V první řadě totiž pomáhá zmírnit následky nepříjemných situací a finančně zajistit pojištěného i osoby blízké v případě nenadálých událostí. Pokud živitel rodiny ze zdravotních důvodů přestane vykonávat svou práci, může být životní pojištění záchranným kruhem, který pomůže rodině tento nepříznivý stav překonat. Nejedná se přitom jen o výpadek příjmu, ale také pokrytí výdajů, které s sebou vážný úraz, nemoc nebo úmrtí přinášejí. Lze si pod tím představit zejména náklady na dlouhodobou zdravotní péči nebo asistenční služby.

Živitel rodin

Samozřejmostí by tak mělo být sjednání životního pojištění pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní lidé, jako jsou děti, rodiče nebo partner.
Na zadní vrátka v podobě pojištění by měli myslet i ti, kdo si plánují půjčit peníze na koupi vozu nebo stavbu domu. Pokud se jim totiž v průběhu splácení úvěru něco stane, pojišťovna za ně zbytek dlužné částky zaplatí anebo za ně převezme úhrady pravidelných splátek.

Ti co nemají finanční závazky ani rodinu

Lidé si často myslí, že když aktuálně nemají žádné finanční závazky ani rodinu, o kterou by se starali, je pojištění zbytečným luxusem. Prostě peníze vyhozené z okna. V případě životního pojištění je však dobré myslet o krok napřed. Mezi faktory, které ovlivňují cenu pojištění, patří totiž také váš zdravotní stav. V případě životního pojištění se nevyplatí čekat. Pokud se vám opravdu něco nepříjemného přihodí, a vy nebudete mít sjednanou finanční ochranu, bude již na založení životního pojištění pozdě.
Životní pojištění je na rozdíl od bankovního účtu nebo spotřebitelského úvěru finanční produkt, který se uzavírá na velmi dlouhé časové období, ideálně na celý život. Flexibilita produktů životního pojištění je dnes obrovská a umožňuje pojištěnému v průběhu života přizpůsobovat pojistnou ochranu aktuálním potřebám. Předčasné ukončení smlouvy o životním pojištění se pojištěnému nemusí vyplatit, a tento krok je nutné vždy velmi důkladně zvažovat.
Pojišťovny na českém trhu nabízí sjednání pojistných částek v řádu od desetitisíců korun až do několika milionů korun. Stanovení pojistné částky věnujte velkou pozornost tak, aby skutečně odpovídala aktuálním potřebám vaší rodiny. Nezapomínejte na to, že finanční nároky a možnosti vaší rodiny se mění v čase. Myslete na to a v pravidelných intervalech revidujte svou pojistnou smlouvu.

Chcete revizi pojistných smluv ?

Rychlý kontakt

Naši partneři