Pojištění podnikatelů

Obchodník, řemeslník, výrobce, ... 

hoteliér, pekař, pokrývač, jejich firma je tak trochu jejich dítě. Snad nic není pro podnikatele tak důležité jako stabilita a jistota – jistota, že uvidí-li strom spadlý na střeše, vypáčenou mříž na oknech, vytopený provoz, který nemůže dva týdny vyrábět, mohou se spolehnout na to, že taková věc neohrozí stabilitu a úspěch firmy.
Léta jste na ní pracovali a konečně firma začala prosperovat. Firma je ale organismus, který stejně jako nás ohrožují nejrůznější nebezpečí, od zlodějů přes různé živelné pohromy až po situace, kdy vydělávat nemůžete, ale účty platit musíte. Někdy stačí i krátká doba a měsíce a léta dřiny jsou na odpis. Pokud chcete klidně spát, stačí zajít k nám. Nenechte svou prosperující živnost nebo úspěšně fungující společnost napospas možným obtížím. Odpovědnost za Váš úspěch rádi převezmeme a Vaši prosperitu ochráníme. 

Úspěšný manažer ...

se nepozná podle toho, že má tři tituly, stovky podřízených a dvě sekretářky. Úspěšný manažer se pozná podle toho, že se chová s péčí řádného hospodáře a svého úspěchu dosáhl především proto, že je schopný, vzdělaný, moudrý a tudíž obezřetný. Uvědomuje si, že jakkoli je jeho společnost velká, nemůže sama čelit zlodějům, pohromám, ohni ani velké vodě. Svého úspěchu rovněž dosáhl tím, že si vždy vybíral profesionální a důvěryhodné obchodní partnery, a proto přišel kvůli pojištění k nám. Každý zodpovědný manažer hledá takový pojistný program, který pokryje všechna myslitelná rizika a přesně vyhovuje potřebám jím řízeného podniku. Každý prozíravý manažer se zároveň obrátí na zprostředkovatele, který mu poskytne nadstandardní služby a rychlé řešení pojistných událostí. 

I lékařství ... 

totiž často přináší neočekávané problémy, a protože jde o zdraví a život, tak není například k soudním sporům daleko. V této situaci může významně pomoci pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení. Navíc můžeme nabídnout speciální komplexní službu Ordinace, která pro soukromého lékaře či lékárnu znamená úplné a srozumitelné vyřešení všech potřeb v oblasti pojištění.

Program pro pojištění měst a obcí ...

je speciálně připraven tak, aby vyhovoval specifickým pojistným potřebám měst, obcí a subjektů zřizovaných obcemi. Produkt zahrnuje komplexní pojistnou ochranu, kromě pojištění movitého i nemovitého majetku i pojištění odpovědnosti. Program zahrnuje unikátní pojištění odpovědnosti obce a subjektů zřizovaných obcí za škodu způsobenou třetí osobě:

•    pojištění odpovědnosti za škody způsobené obecní policií
•    pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
•    pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem (využijí například školní jídelny)
•    pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci - pro starostu, místostarosty, radu a zastupitelstvo a kryje naprostou většinu nedbalostních porušení povinnosti vyplývajících z funkce pojistitele.

Zahrnuje i překročení pravomoci, nedodržení schvalovacích procedur a povinnosti zveřejnění

Potřebujete i Vy pomoci ?

Rychlý kontakt

Naši partneři