Spoření

 

Víte jak správně spořit?

Spořením většinou rozumíme pravidelné odkládání menší částí příjmu.

Vkladové účty jsou vhodné pro případ, pokud byste prostředky, které na nich uložíte, chtěli brzy použít nebo si nejste jisti, kdy je budete potřebovat.

U spoření mimo investování je riziko ztráty za normálních okolností nízké a vklady u bankovních institucí jsou pojištěné.
Proti investování však spoření poskytuje nižší výnos, který je navíc zatížen srážkovou daní ve výši 15 %. To je více vystavuje inflačnímu riziku. Měli byste proto porovnávat výši úroku z vkladu po odpočtu daně s očekávanou inflací a rizikovost daného finančního instrumentu. 

Jak shromáždit finanční prostředky na nákup nákladnějších věcí nebo financování zvláštní události (zařízení domácnosti, vysokoškolské studium pro děti apod.), když nechcete nakupovat na dluh?

Chcete vědět co pro to musíte udělat?

Rychlý kontakt

Naši partneři